Cijene proizvoda od paladija

Cijene se formiraju tijekom radnog vremena tvrtke Tetragram, od ponedjeljka do petka 9-17 sati, u realnom vremenu. Izvan radnog vremena, cijena se ne formira, a prikazana je zadnja formirana cijena prije zatvaranja ureda.

Navedene cijene vrijede za kupnju ili prodaju investicijskih proizvoda od paladija u većem broju komada ili u većim količinama. Za pojedinačnu kupnju poluga i kovanica preporučujemo Plemenit.hr.

Vrijeme zadnjeg preuzimanja cijene sa svjetske burze:
29.11.2022 06:01:25

Zadnja cijena srebra preuzeta sa svjetske burze:
1.719,16 EUR za uncu (31,103 grama) ili 55.272,34 EUR/kg

Sve cijene navedene u tabeli su bez PDV-a. Na investicijske poluge od paladija naplaćuje se 25 posto poreza na dodanu vrijednost.

PROIZVOD OD PLATINE FINOĆA OTKUP PRODAJA
Poluga od paladija100 g
minimalna kupnja 8 kom
99.95% 38.032,73 kn
(5.041,44 €)
51.861,99 kn
(6.874,58 €)
Poluga od paladija 50 g
minimalna kupnja 10 kom
99.95% 19.033,87 kn
(2.523,04 €)
25.932,29 kn
(3.437,46 €)
Poluga od paladija 1 unca
minimalna kupnja 12 kom
99.95% 11.952,59 kn
(1.584,38 €)
16.131,33 kn
(2.138,29 €)
Maple Leaf 1 unca
Kovanica od paladija
Nominala 50 CAD
minimalna kupnja 10 kom
99.95% 11.952,59 kn
(1.584,38 €)
16.131,33 kn
(2.138,29 €)

Tetragram projekt d.o.o. ne može jamčiti da će konačna cijena pojedinog proizvoda biti identična cijeni iz tabele, no moguće je da će odstupanje biti neznatno.

Cijene proizvoda formiraju se u skladu s eurskom cijenom paladija na svjetskom tržištu (spot price), a preračunavaju se u kune po prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke.

Prodajni tečaj Hrvatske narodne banke formiran 28.11.2022 za 1 euro iznosi 7,544 kuna.

Kontaktirajte nas i zatražite službenu ponudu za kupnju proizvoda od paladija.