Cijene proizvoda od paladija

Cijene se formiraju tijekom radnog vremena tvrtke Tetragram, od ponedjeljka do petka 9-17 sati, u realnom vremenu. Izvan radnog vremena, cijena se ne formira, a prikazana je zadnja formirana cijena prije zatvaranja ureda.

Navedene cijene vrijede za kupnju ili prodaju investicijskih proizvoda od paladija u većem broju komada ili u većim količinama. Za pojedinačnu kupnju poluga i kovanica preporučujemo Plemenit.hr.

Vrijeme zadnjeg preuzimanja cijene sa svjetske burze:
25.05.2019 01:57:41

Zadnja cijena srebra preuzeta sa svjetske burze:
1.172,72 EUR za uncu (31,103 grama) ili 37.703,73 EUR/kg

Sve cijene navedene u tabeli su bez PDV-a. Na investicijske poluge od paladija naplaćuje se 25 posto poreza na dodanu vrijednost.

PROIZVOD OD PLATINE FINOĆA OTKUP PRODAJA
Poluga od paladija100 g 99.95% 26.690,57 kn 35.081,40 kn
Poluga od paladija 50 g 99.95% 13.345,72 kn 17.540,26 kn
Poluga od paladija 1 unca 99.95% 8.301,79 kn 10.903,20 kn
Maple Leaf 1 unca
Kovanica od paladija
Nominala 50 CAD
99.95% 8.301,79 kn 10.903,20 kn

Tetragram projekt d.o.o. ne može jamčiti da će konačna cijena pojedinog proizvoda biti identična cijeni iz tabele, no moguće je da će odstupanje biti neznatno.

Cijene proizvoda formiraju se u skladu s eurskom cijenom paladija na svjetskom tržištu (spot price), a preračunavaju se u kune po prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke.

Prodajni tečaj Hrvatske narodne banke formiran 24.05.2019 za 1 euro iznosi 7,444 kuna.

Kontaktirajte nas i zatražite službenu ponudu za kupnju proizvoda od paladija.