Male zlatne poluge


Zlatne poluge mase 1 gram, 2 grama, 5 grama i 10 grama nadopunjavaju velike investicijske portfelje od zlata sitnijim apoenima. Njihova je prednost u praktičnosti i jednostavnosti zamjene za gotov novac.

Zlatne poluge masa od 1 do 10 grama ne nudimo u pojedinačnoj prodaji, nego samo u portfeljima različitih zlatnih poluga čija je masa najmanje pola kilograma. Za pojedinačnu kupnju ovih poluga, posjetite Plemenit.

Čistoća zlata: 99,99 %
Čistoća u karatima: 24 karata
Mjere (dužina, širina, visina): Ovisno o proizvođaču
Kovnica dobave: Ovisno o raspoloživosti
Heraeus (Njemačka), Argor Heraeus (Švicarska),
Münze Osterreich (Austrija), Umicore (Belgija),
Degussa (Njemačka), Valcambi (Švicarska)

Certifikat o autentičnosti: DA (Doznajte više…)
Jedinstveni serijski broj: DA

Prodajna cijena zlatne poluge 10 grama: 2.987,74 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 10 grama (za klijente): 2.784,45 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 10 grama (za neklijente): 2.743,89 kn

Prodajna cijena zlatne poluge 5 grama: 1.576,44 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 5 grama (za klijente): 1.397,83 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 5 grama (za neklijente): 1.359,87 kn

Prodajna cijena zlatne poluge 2 grama: 694,52 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 2 grama (za klijente): 559,13 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 2 grama (za neklijente): 543,60 kn

Prodajna cijena zlatne poluge 1 gram: 393,46 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 1 gram (za klijente): 345,14 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 1 gram (za neklijente): 327,89 kn

Navedene cijene vrijede za kupnju ili prodaju investicijskih proizvoda od zlata u većem broju komada ili u većim količinama. Za pojedinačnu kupnju poluga i kovanica preporučujemo Plemenit.hr.

Cijena se mijenja iz ovisno o stanju na svjetskim burzama, a formirana je na temelju cijene 1.160,79 EUR za uncu zlata.

Vrijeme formiranja cijene: 22.03.2019 11:23:59