Male zlatne poluge


Zlatne poluge mase 1 gram, 2 grama, 5 grama i 10 grama nadopunjavaju velike investicijske portfelje od zlata sitnijim apoenima. Njihova je prednost u praktičnosti i jednostavnosti zamjene za gotov novac.

Zlatne poluge masa od 1 do 10 grama ne nudimo u pojedinačnoj prodaji, nego samo u portfeljima različitih zlatnih poluga čija je masa najmanje pola kilograma. Za pojedinačnu kupnju ovih poluga, posjetite Plemenit.

Čistoća zlata: 99,99 %
Čistoća u karatima: 24 karata
Mjere (dužina, širina, visina): Ovisno o proizvođaču
Kovnica dobave: Ovisno o raspoloživosti
Heraeus (Njemačka), Argor Heraeus (Švicarska),
Münze Osterreich (Austrija), Umicore (Belgija),
Degussa (Njemačka), Valcambi (Švicarska)

Certifikat o autentičnosti: DA (Doznajte više…)
Jedinstveni serijski broj: DA

Prodajna cijena zlatne poluge 10 grama: 4.549,71 kn
Minimalna kupnja 16 kom
Otkupna cijena zlatne poluge 10 grama (za klijente): 4.292,28 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 10 grama (za neklijente): 4.206,62 kn

Prodajna cijena zlatne poluge 5 grama: 2.357,94 kn
Minimalna kupnja 18 kom
Otkupna cijena zlatne poluge 5 grama (za klijente): 2.136,09 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 5 grama (za neklijente): 2.093,79 kn

Prodajna cijena zlatne poluge 2 grama: 1.016,85 kn
Minimalna kupnja 20 kom
Otkupna cijena zlatne poluge 2 grama (za klijente): 856,55 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 2 grama (za neklijente): 829,05 kn

Prodajna cijena zlatne poluge 1 gram: 555,99 kn
Minimalna kupnja 25 kom
Otkupna cijena zlatne poluge 1 gram (za klijente): 449,43 kn
Otkupna cijena zlatne poluge 1 gram (za neklijente): 427,22 kn

Navedene cijene vrijede za kupnju ili prodaju investicijskih proizvoda od zlata u većem broju komada ili u većim količinama. Za pojedinačnu kupnju poluga i kovanica preporučujemo Plemenit.hr.

Cijena se mijenja iz ovisno o stanju na svjetskim burzama, a formirana je na temelju cijene 1.739,36 EUR za uncu zlata.

Vrijeme formiranja cijene: 06.10.2022 09:44:46